Tűzvédelmi Szabályzat

Az 1996. évi XXXI. törvény szerint a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha

a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,

b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy

c) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

A 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet előírja, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatnak tartalmaznia kell:

a) a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;

b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat;

c) az építményekre, szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;

d) a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;

e) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;

f) a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;

g) a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;

h) a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait;

i) a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet;

j) az i) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét;

k) a készítője nevét és elérhetőségét, valamint a készítő aláírását.

A 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet szerint a Tűzvédelmi Szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen. Így ha az 2015. március 5. előtt készült, biztosra lehet venni, hogy már elavult.

A Tűzvédelmi Szabályzatot csak a meghatározott tűzvédelmi szakképzettséggel rendelkező szakember készítheti el.

A 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján a kötelezettség elmulasztása esetén a tűzvédelmi hatóság 50-250 ezer forintig terjedő tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

A Lánglovagok Kft. vállalja a jogszabály által előírt tartalommal a Tűzvédelmi Szabályzat rövid határidővel való elkészítését.

Ne halogassa az árajánlatkérést!

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 2022. június 13-i módosítása szükségessé teszi valamennyi Tűzvédelmi Szabályzat módosítását. Vegye fel velünk mielőbb a kapcsolatot!