Tűzvédelmi Szabályzat

Az 1996. évi XXXI. törvény szerint a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteniük, ha

a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötvennél több munkavállalót foglalkoztatnak,

b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy

c) 10 fő befogadóképességet meghaladó kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

A 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet előírja, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatnak tartalmaznia kell:

a) a tűzvédelmi feladatot ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit,

b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére vonatkozó szabályokat,

c) a tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat,

d) a rendszeres és az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének szabályait,

e) a tűzvédelmi ismeretekkel, a tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi berendezések kezelésének, tűzvédelmi eszközök használatának elsajátításával kapcsolatos feladatokat,

f) a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket,

g) Tűzriadó Terv hiányában a tűz esetén végrehajtandó feladatokat és viselkedési szabályokat, a végrehajtásért felelős beosztásokat,

h) a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának szabályait,

i) a Tűzvédelmi Szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt épület, épületrész 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet, valamint a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét,

j) a Tűzvédelmi Szabályzat készítőjének nevét és elérhetőségét, a készítő aláírását, a készítés dátumát, a készítő jogszabályban meghatározott tűzvédelmi szakmai képesítését igazoló dokumentumot kiállító intézmény nevét, a dokumentum számát, a szakmai képesítés megnevezését, a kiállítás dátumát.

A 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet szerint a Tűzvédelmi Szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen. Így ha az 2022. június 13. előtt készült, biztosra lehet venni, hogy már elavult.

A Tűzvédelmi Szabályzatot csak a meghatározott tűzvédelmi szakképzettséggel rendelkező szakember készítheti el.

A 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján a kötelezettség elmulasztása esetén a tűzvédelmi hatóság 50-250 ezer forintig terjedő tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

A Lánglovagok Kft. vállalja a jogszabály által előírt tartalommal a Tűzvédelmi Szabályzat rövid határidővel való elkészítését.

Ne halogassa az árajánlatkérést!

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 2022. június 13-i módosítása szükségessé teszi valamennyi Tűzvédelmi Szabályzat módosítását. Vegye fel velünk mielőbb a kapcsolatot!