Biztonsági Terv zenés, táncos rendezvényhez

A 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerint azon alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényeknél, melyeket

  • tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartanak, vagy
  • szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja

Biztonsági Tervet kell készíteni.

A Biztonsági Terv tartalmazza:

  • a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és eltávozás rendjét;
  • a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;
  • a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását;
  • a biztonsági személyzet létszámát;
  • az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint
  • szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet.

A zenés, táncos rendezvény alatt rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvényt értjük, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

A tömegtartózkodásra szolgáló építmény olyan építmény, amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség van, vagy amelyen bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható. A tömegtartózkodásra szolgáló helyiség egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadóképességű helyiség.

Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható, melynek igényléséhez a Biztonsági Tervet, és ha külön jogszabály kötelezővé teszi, a Tűzvédelmi Szabályzatot is meg kell küldeni az illetékes jegyzőnek.

Kérje biztonságszervező és tűzvédelmi szakembereink segítségét a Biztonsági Terv elkészítéséhez!

A 10 000 főt vagy a 20 000 m2-nél nagyobb területet meghaladó, épületen kívüli területen megtartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó zenés, táncos rendezvény kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvénynek minősül, és még szigorúbb szabályok vonatkoznak rá.