Tűzvédelmi Házirend

Tűzvédelmi Házirend

Az 1996. évi XXXI. törvény szerint a jogszabályban meghatározott lakó- és üdülőegységre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, a riasztás, a menekülés lehetséges módozatait, a tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó előírásokat az épületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok tartalmazzák.

A tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról szóló 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet úgy rendelkezik, hogy a háromnál több építményszinttel rendelkező, tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa írásban kidolgozza és tűzvédelmi házirend elnevezéssel kiadja az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, és gondoskodik ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

A Tűzvédelmi Házirend az épületre, épületrészre vonatkozóan tartalmazza

 • a tűzjelzés tartalmi követelményeit,
 • az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait,
 • a tárolásra vonatkozó előírásokat,
 • a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat,
 • a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait,
 • a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat,
 • a közművek főelzáró szerelvényeinek helyét,
 • a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait,
 • a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat és
 • a tűzvédelmi házirend készítőjének nevét, elérhetőségét, aláírását, valamint a készítés dátumát.

Mi számít építményszintnek?

Építményszint az építmény mindazon használati szintje, amelyen helyiség van. Nem építményszint a padlás, valamint az a tetőszint, amelyen a felvonógépházon vagy a lépcsőház felső szintjén kívül más helyiség nincs. A pinceszint építményszintnek minősül, ha bármilyen helyiség van, például kazánház, garázs, tároló.

Együttes feltételek

Az építményszintek számának és a lakó- vagy üdülőegységek számának együttesen kell teljesülni. Így egy 10 lakásos felhőkarcolónál és egy 1000 lakásos földszintes lakóépületnél Tűzvédelmi Házirendet nem kell készíteni. Mégis ajánlott egy tűzvédelmi tájékoztató kiadása, ebben szintén tudunk segíteni.

Érdemes szakemberre bízni az elkészítését?

Noha a jogszabály nem ír elő tűzvédelmi szakképzettséget, a Tűzvédelmi Házirend kidolgozását mindenképpen javasoljuk szakemberre bízni, hiszen itt számos jogszabály, szabvány előírásának figyelembevételével kell a társasházban betartandó tűzvédelmi szabályokat meghatározni. A laikusok által az internetről letöltött különféle minták alapján összetákolt dokumentumok nem csupán félrevezetik a lakókat, hanem tűz, sérülés esetén polgári jogi és büntetőjogi felelősséget is felvethet a készítője irányába.

2024. január 1-jén a Tűzvédelmi Házirend tartalmi követelményei közé bekerült a közművek főelzáró szerelvényeinek helye. Ha ezek eddig nem szerepeltek a szabályzóban, akkor 30 nap haladék van a Tűzvédelmi Házirend módosítására.

Ha a dokumentum 2020. január 22. előtti Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján készült, akkor biztos lehet benne, hogy elavult, haladéktalanul újat kell készíttetni.

Megismertetés módja

A megismertetés módjára az a legbiztosabb, ha az aláírt verziót minden tulajdonos másolatban vagy elektronikus úton megkapja, és az átvételt aláírásával igazolja. A bérlők felé már ők kötelesek továbbítani.

Javasolt a dokumentumot a tulajdonosok által elérhető internetes felületen elérhetővé tenni, erre leginkább a közös képviselet honlapja a legalkalmasabb felület.

Amennyiben a közös képviselő rendelkezik elektronikus aláírással, akkor a Tűzvédelmi Házirendet minősített elektronikus aláírással adjuk át.

Miért válasszanak minket?

 • mert kizárólag a közös képviselővel, társasházkezelővel, igény esetén a Számvizsgáló Bizottság, Felügyelőbizottság tagjaival közösen, helyszíni bejárás alapján készítjük el a szabályzót. A bejárás során egy személyes tűzvédelmi tanácsadás is történik, a helyszínen rávilágítunk az esetleges problémákra, elmagyarázzuk a tűzvédelmi szabályok logikáját, a legfontosabb tudnivalók gyakorlati alkalmazását;
 • mert olyan 15-17 oldalas dokumentumot készítünk, amely a jogszabálynak teljes mértékben eleget tesz, és annál annyival több, hogy a lakóknak és a közös képviseletnek érdemi segítséget nyújtson.
 • mert nem egy sablonban írjuk át csupán a ház címét, és sózunk rá a közös képviselőkre egy mindenhova, valójában sehova se jó és semmire sem alkalmas dokumentumot.
 • mert nem írjuk tele a szabályzót tűzvédelmileg lényegtelen, ám de jól hangzó mondatokkal, hogy laikus számára professzionálisnak tűnjön;
 • mert nem tukmálunk a házra olyan tűzoltó készülékeket, melyek készenlétben tartása nem kötelező;
 • mert rugalmasak vagyunk, a bejárás lehet napfelkeltétől napnyugtáig, hétköznap vagy hétvégén;
 • mert a bejárást követően 1-3 nap alatt elkészítjük a Tűzvédelmi Házirendet;
 • mert árainkat úgy alakítottuk ki, hogy a kevesebb albetétet tartalmazó házak tulajdonosainak se legyen aránytalanul megterhelő.

Tűzvédelmi Házirendet első sorban Budapesten és Pest megyében készítünk, így tudjuk garantálni a kedvező árat.

Kérjen ajánlatot most!

 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 2020. január 22-i módosítása elkerülhetetlenné teszi valamennyi Tűzvédelmi Házirend újbóli kidolgozását. Vegye fel velünk mielőbb a kapcsolatot!

Kapcsolatfelvétel