Szabadtéri rendezvény tűzvédelmi előírásai

A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket – a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti zenés, táncos rendezvények kivételével – a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt 10 nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak eljuttatni.

Szabadtéri rendezvénynek minősül az 1000 főt meghaladó, épületen kívüli területen megtartott szervezett esemény, ide nem értve a létesítmény működési engedélyével összefüggő rendezvényeket.

Adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott szabadtéri rendezvény esetében meghatározott tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket csak az első alkalom esetén kell kidolgozni. A későbbiekben csak a tűzvédelmi szempontot érintő változást kell az előzőekben meghatározottak szerint bejelenteni.

Mindezek alapján kidolgozzuk a szabadtéri rendezvény Tűz- és Biztonságvédelmi Tervét, és segítünk a tűzvédelmi hatóságnak bejelenteni. Mivel a szervezés során nagyon sok mindent a tűzvédelemnek kell alárendelni, segítünk a rendezvény tervezési folyamatában, és partnereink segítségével megoldjuk a kötelező menekülési jel táblák, tűzoltó készülékek bérlését is.

Kérje biztonságszervező és tűzvédelmi szakembereink segítségét!

Ne feledje, a tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket nem csak ki kell dolgozni, hanem érvényre is kell juttatni.