Tűzvédelmi előírások és biztonsági intézkedések létesítményben tartott rendezvénynél

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint

  • a művelődési, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre, valamint
  • az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszerű kulturális és sportrendezvényekre

a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény felelős szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából a tűzvédelmi hatóságnak megküldeni.

Létesítmény alatt értjük az egy telken álló építmények és szabadterek összességét.

A rendezvény felelős szervezője által az előzőekben meghatározott rendezvényekre vonatkozó biztonsági intézkedés tartalmazza:

  • a kiürítési számítást,
  • a rendezvény helyszínén a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítési útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat, a menekülésben korlátozott személyek tervezett elhelyezését és létszámát tartalmazó méretarányos helyszínrajzot,
  • a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait,
  • a tűz esetén szükséges teendőket és
  • a tűz jelzésének és oltásának módját.

Kérje biztonságszervező és tűzvédelmi szakembereink segítségét!

Egy iskola tornatermében tartott öregdiák-találkozó már ebbe a kategóriába esik.