Tűzvédelmi oktatás

Az 1996. évi XXXI. törvény szerint a munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalói, valamint a munkavégzésben részt vevő családtagjai a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt megismerjék. A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter rendeletében kockázati osztályba sorolással meghatározza azon munkáltatókat, akik esetében évenkénti tűzvédelmi oktatást kell tartani.

A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

Éves tűzvédelmi oktatás

A tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról szóló 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet szerint a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy a tevékenység végzéséhez szükséges tűzvédelmi szabályok megismerése érdekében évenként biztosítja a munkavállalói, munkavégzésben részt vevő családtagjai részére a rendszeres tűzvédelmi oktatást, ha

a) az 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) bekezdése szerint Tűzvédelmi Szabályzat készítésére köteles,

b) az 1996. évi XXXI. törvény 19. § (2a) bekezdés hatálya alá tartozik és az 1. melléklet szerinti Általános Tűzvédelmi Szabályzatot alkalmazza vagy önként a 2. § szerinti Tűzvédelmi Szabályzatot készít, és

ba) az általa üzemeltetett, bérelt épületben, épületrészben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása, foglalkoztatása történik, vagy

bb) olyan épületet, épületrészt, szabadteret üzemeltet, bérel amely 1000 kg vagy 1000 l mennyiséget meghaladó fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag – az üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva – előállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.

Tűzvédelmi oktatás módja, dokumentálása

A tűzvédelmi oktatás megvalósulhat személyes részvétellel vagy elektronikus úton. Az oktatás végrehajtását oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával vagy elektronikus oktatás esetén munkavállalónként azonosítható módon igazolni kell.

Szakképzettség a tűzvédelmi oktatáshoz

A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet alapján a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti. Azokban az esetekben, ahol a jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatás tananyagát kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti.

A tűzvédelmi oktatás tananyagát a tananyag készítésére jogosult vagy az általa felkészített személy oktathatja.

A tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatására kötelezett gazdálkodó szervezet esetében a tűzveszélyes tevékenységet végző, robbanásveszélyes anyagot előállító, feldolgozó, tárolását végző személy tűzvédelmi oktatása elméleti és gyakorlati részből áll. A gyakorlati oktatásra vonatkozó kötelezettség elektronikus úton nem teljesíthető.

Tűzvédelmi bírság

Az oktatás elmaradása esetén a tűzvédelmi hatóság a munkavállalót eltilthatja a munkavégzéstől, valamint a munkáltatóra 30 000 – 1 000 000 forintig terjedő tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Új munkavállaló esetén a bírság  1 500 000 forint is lehet. Az oktatás hiánya vagy színlelt megtartása esetén a munkáltatónak a büntetőjogi felelőssége is felmerülhet. A tűzvédelmi hatóság 2017-ben oktatás hiánya miatt összesen 2 455 000 Ft tűzvédelmi bírságot rótt ki.

Cégünk vállalja a munkavállalók munkakörének megfelelő oktatási anyag kidolgozását, az oktatás megtartását.

Várjuk jelentkezését!

Amennyiben tűzvédelmi szakvizsgázna, itt találja a Budapesten rendszeresen, Debrecenben és Szolnokon alkalmanként induló felkészítő tanfolyamokat, illetve vizsgaidőpontokat.