Tűzvédelmi oktatás

Az 1996. évi XXXI. törvény szerint a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

Az oktatás elmaradása esetén a tűzvédelmi hatóság a munkavállalót eltilthatja a munkavégzéstől, valamint a munkáltatóra 30 000 – 1 000 000 forintig terjedő tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Új munkavállaló esetén a bírság  1 500 000 forint is lehet. Az oktatás hiánya vagy színlelt megtartása esetén a munkáltatónak a büntetőjogi felelőssége is felmerülhet. A tűzvédelmi hatóság 2017-ben oktatás hiánya miatt összesen 2 455 000 Ft tűzvédelmi bírságot rótt ki.

Cégünk vállalja a munkavállalók munkakörének megfelelő oktatási anyag kidolgozását, az oktatás megtartását.

Várjuk jelentkezését!

Amennyiben tűzvédelmi szakvizsgázna, itt találja a Budapesten és Szolnokon induló felkészítő tanfolyamokat, illetve vizsgaidőpontokat.