Tűzvédelmi oktatás

Az 1996. évi XXXI. törvény szerint a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

Az oktatás elmaradása esetén a tűzvédelmi hatóság a munkavállalót eltilthatja a munkavégzéstől, valamint a munkáltatóra 30 000 - 1 500 000 forintig terjedő tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Az oktatás hiánya vagy színlelt megtartása esetén a munkáltatónak a büntetőjogi felelőssége is felmerülhet.

Bízza tűzvédelmi szakemberre az oktatást! Várjuk jelentkezését!