Tűzvédelmi házirend lakóépületeknek

Az 1996. évi XXXI. törvény szerint a jogszabályban meghatározott lakó- és üdülőegységre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, a riasztás, a menekülés lehetséges módozatait, a tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó előírásokat az épületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok tartalmazzák.

A 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet alapján a háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles

a) írásban kidolgozni az épületre, épületrészre vonatkozóan a tűzjelzés tartalmi követelményeit, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait, a tárolásra vonatkozó előírásokat, a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat, a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait, a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat, a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait, a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat, valamint

b) gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

Mit jelent a háromszintesnél magasabb?

Az építményszinteket kell összeszámolni a teljes épületben, tehát a talajszint alatt is. Építményszint az építmény mindazon használati szintje, amelyen helyiség van. Nem építményszint a padlás, valamint az a tetőszint, amelyen a felvonógépházon vagy a lépcsőház felső szintjén kívül más helyiség nincs. A pinceszint építményszintnek minősül, ha bármilyen helyiség van, például kazánház, garázs, tároló.

Együttes feltételek

A szintek számának és a lakó- vagy üdülőegységek számának együttesen kell teljesülni. Így egy 10 lakásos felhőkarcolónál és egy 1000 lakásos földszintes lakóépületnél tűzvédelmi házirendet nem kell készíteni. Mégis ajánlott egy tűzvédelmi tájékoztató kiadása, ebben szintén tudunk segíteni.

A kötelezettséget legkésőbb 2016. március 31-ig kell teljesíteni. A korábban kidolgozott tűzvédelmi házirendek már nem felelnek meg a hatályos jogszabályoknak. A dokumentum hiánya esetében a tűzvédelmi hatóság 20-60 ezer forintig terjedő tűzvédelmi bírságot szabhat ki, amit nem a lakóknak, hanem a közös képviselőnek, társasházkezelőnek, intézőbizottság elnökének kell megfizetnie.

A tűzvédelmi házirend kidolgozását mindenképpen javasoljuk szakemberre bízni, hiszen itt számos jogszabály, szabvány előírásának figyelembevételével kell a társasházban betartandó tűzvédelmi szabályokat meghatározni.

Tévhitek

A lakóépületek tűzvédelmi használati szabályait tartalmazó dokumentum nem tűzvédelmi szabályzat. Jogszabály igazi nevet nem adott neki, így hagyományosan tűzvédelmi házirendnek lehet hívni.

Sokan tévedésben vannak azzal kapcsolatban is, hogy ha tűzvédelmi szolgáltató készíti a a tűzvédelmi házirendet, akkor azt alá kell írnia. A jogszabály szerint a tűzvédelmi házirendet a közös képviselő, intézőbizottság elnöke dolgozza ki, adja ki, tehát az ő nevének kell feltételenül szerepelnie rajta. Ettől függetlenül érdemes jelezni, ha tűzvédelmi szakember állította össze, egyrészről a lakókkal könnyebben el lehet fogadtatni, másrészről hatósági ellenőrzésnél a tűzoltó látja, szakember készítette, nem egy laikus ollózta össze az interneten talált mintákból.

Járulékos költségek

A tűzvédelmi házirendet a lakóház főbejáratánál a hirdetőtáblára mindenképpen ki kell rakni, valamint minden lakónak megküldeni - megbeszélés alapján nyomtatva vagy elektronikusan - egy példányt. A szolgáltatás díja a másolás költségét nem tartalmazza. A sokszorosítást érdemes a társasházkezelőknek a jól bejáratot, általuk legjobban és legolcsóbban elérhető cégnél, vagy saját maguknak végezni.

Miért válasszanak minket?

  • mert kizárólag a közös képviselővel, társasházkezelővel, igény esetén az SZVB tagjaival közösen, helyszíni bejárás alapján készítjük el a szabályzót. A bejárás során egy személyes tűzvédelmi tanácsadás is történik, a helyszínen rávilágítunk az esetleges problémákra, elmagyarázzuk a tűzvédelmi szabályok logikáját, a legfontosabb tudnivalók gyakorlati alkalmazását;
  • mert olyan 8-10 oldalas dokumentumot készítünk, amely a jogszabálynak teljes mértékben eleget tesz, és annál annyival több, hogy a lakóknak és a közös képviseletnek érdemi segítséget nyújtson. Nem írjuk tele a szabályzót tűzvédelmileg lényegtelen, ám de jól hangzó mondatokkal, hogy laikus számára professzionálisnak tűnjön, és nem rakjuk tele feleslegesen fotókkal se, hogy a végén a fénymásolás költségébe roskadjanak bele a tulajdonosok;
  • mert nem sózunk a házra olyan tűzoltó készülékeket és menekülési jeleket, melyeket valójában nem is ír elő jogszabály;
  • mert rugalmasak vagyunk, a bejárás lehet napfelkeltétől napnyugtáig, hétköznap vagy hétvégén;
  • mert a bejárást követően 1-3 nap alatt elkészítjük a tűzvédelmi házirendet;
  • mert árainkat úgy alakítottuk ki, hogy a kevesebb albetétet tartalmazó házak tulajdonosainak se legyen aránytalanul megterhelő.

Tűzvédelmi házirendeket és tűzvédelmi tájékoztatókat első sorban Budapesten és Pest megyében készítünk, így tudjuk garantálni a kedvező árat.

Kérjen ajánlatot most!